• isibhengezo sephepha

Indlela yokuNyanga ukugqojozwa kweNdlebe eyosulelekileyo

Ukugqojozwa kweendlebe yindlela entle yokuzibonakalisa, kodwa ngamanye amaxesha kuza neziphumo ebezingalindelekanga ezingafunekiyo, njengosulelo.Ukuba ucinga ukuba unesifo sendlebe, into yokuqala omele uyenze kukuqhagamshelana nogqirha wakho ukuze ufumane iingcebiso.Gcina ukugqobhoza kucocekile ekhaya ukunceda ukukhuthaza ukuchacha ngokukhawuleza.Ukugqobhoza kwingqanga yendlebe yakho kusengozini yosulelo olubi kakhulu kunye neziwonga, ngoko ke kwezi meko kubaluleke kakhulu ukubonana nogqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ukrokrela ukuba unentsholongwane. Ngelixa ukugqobhoza kuyaphilisa, qiniseka ukuba akwenzakali. okanye ukucaphukisa indawo yosulelo.Kwiiveki ezimbalwa, iindlebe zakho kufuneka zibuyele kwisiqhelo.

 

1
Yiya kugqirha ngokukhawuleza xa ukrokrela usulelo.Iingxaki ezimandundu zinokubangelwa kusulelo lwendlebe olunganyangwanga.Ukuba indlebe yakho ibuhlungu, ibomvu, okanye ibomvu, yenza idinga kunye nogqirha wakho oyintloko.

  • Ukugqojozwa kwendlebe okosulelekileyo kunokuba bomvu okanye kudumbe kwindawo yonke.Isenokuvakala ibuhlungu, ibetha, okanye ishushu xa uyibamba.
  • Nakuphi na ukukhupha okanye ubovu ekugqobhozeni kufuneka kuhlolwe ngugqirha.Ubovu busenokuba tyheli okanye mhlophe ngombala.
  • Ukuba unomkhuhlane, jonga ugqirha ngokukhawuleza.Olu luphawu olubi kakhulu lokosuleleka.
  • Usulelo ludla ngokukhula kwiiveki ezi-2-4 emva kokugqojozwa kokuqala, nangona kunokwenzeka ukuba uphuhlise usulelo nakwiminyaka emva kokugqojozwa kweendlebe zakho.

 

2
Shiya ukugqobhoza endlebeni ngaphandle kokuba uxelelwe ngenye indlela ngugqirha wakho.Ukususa ukugqobhoza kunokuphazamisana nokuphiliswa okanye kubangela ukuba kuvele ithumba.Endaweni yoko, shiya ukugqobhoza endlebeni yakho de ubone ugqirha wakho.[4]

  • Kuphephe ukubamba, ukujija, okanye ukudlala ngecici ngelixa lisesendlebeni yakho.
  • Ugqirha wakho uya kukuxelela ukuba unokushiya ukugqobhoza okanye hayi.Ukuba ugqirha wakho uthatha isigqibo sokuba kufuneka ususe ukugqobhoza, baya kukususa kuwe.Musa ukufaka amacici kwakhona endlebeni yakho de ube ufumane imvume kagqirha wakho.
 2

Ixesha lokuposa: Oct-11-2022